enkele realisaties publicaties
OCW

De hoofdaannemer voor de volledige renovatie van de bedekking van een belangrijke viaduct op één van de drukste verkeersaders in Vlaanderen, is een belangrijke speler in de burgerlijke bouwkunde en de wegenbouw die voornamelijk werken uitvoert in de openbare sector.

Na de gunning van het werk nam hij contact op met de technologisch adviseurs om de praktische uitvoering van bepaalde besteksbepalingen te bespreken.

De adviseurs die op verzoek van de wegbeherende overheid al betrokken waren bij de voorstudie en de opmaak van het bijzonder bestek, bewerkstelligden voor de bespreking gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen. Dit resulteerde in wekelijkse besprekingen op de bouwplaats.

De adviseurs werkten voornamelijk mee aan de hiernavolgende punten

  • Analyse van de resultaten van de waterpassing van het brugdek na de sloop van de bestaande bedekking en de uitvoering van de grote reparaties aan het brugdek, om na te gaan of met de keuzen in het bijzonder bestek voor het profileren de maximale dikte kon worden nageleefd;
  • Monitoring van enkele proefvakken met diverse reparatiemiddelen voor het brugdek (zie foto's);
  • Levering van referentiemonsters voor de textuur van het bovenvlak van het brugdek;
  • Interpretatie van beproevingsresultaten op gietasfalt en advies om uit de impasse te geraken na vastgestelde problemen in de proefuitvoering;
  • Problematiek van de drainage en de aansluiting van de afdichting aan uitzetvoegen;
  • Problemen bij de aanbrenging van de AB-3B-laag op gietasfalt; 
  • Advies over de gevolgen van de te grote dikte van de AB-3B-laag over een gedeelte van de constructie.

Door de dialoog tussen de verschillende partijen en partners en de grote beschikbaarheid van de adviseurs konden de problemen die zich onvermijdelijk tijdens dergelijke werkzaamheden voordoen, worden opgelost. De geplande uitvoeringstermijn kon dan ook worden nageleefd. terug 
Klik hier voor een overzicht van onze laatste publicaties (PDF)
 
succes stories
BIL
 Lees meer... 

Centexbel
 Lees meer... 
 
 
webdesign by [ imaxx ] - © 2009 - www.vloot.be