over VLOOT publicaties

VLOOT is de afkorting van een organisatie (vzw), waarvan de naam voluit luidt : Vlaamse Overkoepelende Organisatie van Technologieverstrekkers.

VLOOT is een structurele overkoepelende samenwerking tussen 23 technologisch-wetenschappelijke innovatiecentra in Vlaanderen, die hun activiteit direct afstemmen op de behoeften van de bedrijfswereld.

De 'vzw' heeft als opdracht, door technologische en operationele synergieën in toegepast onderzoek en technologietransfer naar de bedrijven, de doelstellingen van de individuele leden-centra efficiënter te realiseren en hierdoor een meerwaarde te genereren tot de industriële ontwikkeling en technologische innovatie in Vlaanderen. Als zodanig geeft zij op het terrein mee gestalte aan het technologiebeleid.

Zij is, met haar leden-centra, een hoofdmotor en onmisbaar scharnier in de technologische innovatie in Vlaanderen en aldus een kernspeler voor het versterken van de competitiviteit van de bedrijven.

 

VLOOT realiseert deze opdracht door een veelvoud van synergie acties :

  • de efficiënte uitwisseling van informatie, het uitvoeren van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten en de afgestemde aanpak van technologietransfer naar de bedrijven;
  • een all round inventarisatie van de competenties en infrastructuur van de verschillende centra-leden;
  • het geïntegreerd optreden voor "technology watch" functies in technologisch overlappende domeinen;
  • het opzetten van gemeenschappelijke promotie-, sensibilisatie- en opleidingsacties.

De innovatie-activiteiten van 2.500 medewerkers in de technologiecentra gericht naar circa 10.000 kleine, middelgrote en grote bedrijven in alle hoeken van Vlaanderen, betekenen een essentiële bijdrage tot de versterking van de competitiviteit in meer dan 70% van het bedrijfsleven, gemeten naar tewerkstelling.

Het spectrum van de sectoren die door VLOOT worden omschreven staan bekend als industriële producten en bouw, inclusief de bijhorende diensten.

Niet inbegrepen zijn de chemische, farmaceutische, en voedingssectoren (tenzij dan de uitrustingsgoederen die zij gebruiken). Jaarlijkse realiseren de VLOOT-centra voor een bedrag van 225 miljoen EUR aan collectieve en directe onderzoeksprojecten, opleidingen in nieuwe technologieën, technologie-transfer en sensibiliseringscampagnes met het bedrijfsleven.

Door het fijnmazig netwerk van contacten, vangen zij de reële technologische behoeften van de bedrijven op en kanaliseren deze naar de meest deskundige competentiecentra binnen VLOOT of bij universiteiten en hogescholen. Het gecoördineerd optreden van de VLOOT-centra naar de ondernemingen, biedt de unieke mogelijkheid totaaloplossingen aan te bieden, wat de werking voor de bedrijven sterk vereenvoudigt (one stop shop), en de verbrokkeling van het onderzoekslandschap in Vlaanderen tegengaat.

Meermaals zijn ze een motor bij de start van nieuwe spin off technologiebedrijven.

De uitgebreide veldkennis die door deze waaier van activiteiten en contacten ontstaat, geeft aan VLOOT de mogelijkheid de werkelijke technologische polsslag van alle geledingen van het Vlaamse bedrijfsleven aan te voelen en te vergelijken met het internationaal beste niveau. Meer specifiek heeft de MKB (Midden en Klein Bedrijf) campagne van 1998-1999 aangetoond dat VLOOT ook een reële impact heeft op moeilijk bereikbare KMO's, met hun zeer gevarieerde technologische behoeften.

Hierdoor kan VLOOT mee gestalte geven aan het technologisch en innovatiebeleid in Vlaanderen, in permanente dialoog met het IWT en de overheden terzake.


Klik hier voor een overzicht van onze laatste publicaties (PDF)
 
succes stories
BIL
 Lees meer... 

Centexbel
 Lees meer... 
 
 
webdesign by [ imaxx ] - © 2009 - www.vloot.be